Bouw
Comfort
Projectontwikkeling & Begeleiding
[ Contact ]
[ Home]
© 2009 Bouwcomfort N.V. All Rights Reserved
FIRMA
PROJECTEN
[ Disclaimer]
Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van de website van Bouwcomfort N.V. gelden bepaalde voorwaarden.  De op deze website weergegeven informatie
is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kan geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nimmer worden aangemerkt als
een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies.  Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik
wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico.

Bouwcomfort N.V. heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen
en technieken die zij betrouwbaar acht.  Bouwcomfort N.V. garandeert niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de
inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals weergegeven op uw beeldscherm.  Boucomfort N.V. wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand.
De inhoud en functionele werking van de website kunnen zonder nadere aankondiging door Bouwcomfort N.V. worden gewijzigd zonder dat
Bouwcomfort N.V. hiertoe verplicht kan worden.

Op de website kan, onder meer via zogenaamde ‘links’, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of  aangeboden door derden. De inhoud van deze
informatie wordt door  Bouwcomfort N.V. niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Bouwcomfort N.V. wijst iedere
aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Alle intellectuele eigendomsrechten en databankrechten met betrekking tot de inhoud en werking van deze website komen uitsluitend toe aan Bouwcomfort N.V.
of haar toeleveranciers.  Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden
functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Bouwcomfort N.V. is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen,
te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.  

Informatie die rechtstreeks per e-mail wordt verzonden of die via deze website naar Bouwcomfort N.V. wordt verzonden is niet beveiligd tenzij in het privacy
statement anders is aangegeven.  De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

Privacy Statement

Persoonlijke informatie

U kunt onze website gebruiken/bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Er bestaat echter
de mogelijkheid dat wij voor specifieke doeleinden informatie van u nodig hebben, zoals bijvoorbeeld naam en adres. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten
weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.  Als u besluit ons of onze zakelijke partners die persoonlijke informatie te verstrekken die zij
nodig hebben - om met u te corresponderen bijvoorbeeld - zullen wij u zo mogelijk laten weten op welke manier deze informatie zal worden gebruikt..
Wanneer u aangeeft dat die informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteren wij dat.

Beveiliging en kwaliteit van de informatie
Onze bedoeling is de kwaliteit en integriteit van de persoonlijke informatie te bewaken. Aanvragen van gebruikers voor het aanpassen of verwijderen van
persoonlijke informatie zullen zo snel mogelijk worden behandeld.
DISCLAIMER